مرکز علمی کاربردی ورزش و جوانان استان قزوین
وب سایت رسمی مرکز علمی کاربردی ورزش وجوانان استان قزوین

 در راستای اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی ، ارتقاء عملکرد و نگاه تخصصی به مرکز علمی کاربردی ورزش و جوانان درجهت گام برداشتن به سمت و سوی رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی ، صبح امروز جلسه ای با حضور علایی مقدم، قائم مقام محترم مدیر کل و معاونت ورزشی استان قزوین و رؤسای محترم گروه ستادی اداره کل ، درجهت تعامل سازنده و چند سویه اداره فوق وسایرارگانهای زیربط با مرکز آموزش علمی کاربردی ورزش و جوانان با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی در ایجاد زیر ساختها، امکانات و تجهیزات، واحدهای درسی، اساتید و... در محل مرکز برگزارگردید.

 روزدوشنبه مورخه 96/2/18 بمناسبت گرامیداشت مقام شامخ معلم مراسم تقدیروتجلیل ازاساتیدمرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان قزوین باحضور عباس علایی مقدم معاونت امور ورزش و قائم مقام مدیرکل وافسانه حسن نایبی مسئول هماهنگی امور ورزش بانوان اداره کل ورزش وجوانان استان،علی لطفی سرپرست مرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان،امیررضایی رئیس هیآت ورزشهای همگانی،دکتراسکوئی رئیس هیات پزشکی ورزشی وحسین باجیوندرئیس هیات فوتبال استان به همراه اساتید وپرسنل مرکزدرسالن اجتماعات دانشگاه واقع دراستادیوم 15هزارنفری سردارآزادگان برگزارگردید. 

دراین مراسم پس ازتلاوت آیاتی چندازکلام ا.. مجیدوسرودملی جمهوری اسلامی ایران،نخست عباس علایی مقدم قائم مقام مدیرکل پس ازتبریک روزمعلم وقدردانی از مجیداحمدپور رئیس اسبق مرکزومعرفی علی لطفی سرپرست جدیدمرکز ورزش وجوانان ،سخنانی درراستای ارتقائ ورزش درپی استفاده ازظرفیت اداره کل ورزش و جوانان و ارتباط مثبت درحوزه های علمی وپژوهشی،ایرادکردند. 

درادامه افسانه حسن نایبی،مسئول هماهنگی امورورزش بانوان استان با یادی ازمرحوم مومنی بعنوان اسوه ادب ،به ضرورت اخلاق ومنش پهلوانی درورزش ،درکنارتخصص گرایی اشاره داشت.

سرپرست جدید مرکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان،لطفعلی لطفی،پس ازخیرمقدم به میهمانان حاضردرجلسه وتبریک روزمعلم به نکاتی چند درباره ارتقاء سطح قهرمانی دراستان واشتغال وکارآفرینی که رسالت اصلی مراکزعلمی کاربردی کشورمیباشد پرداخت وسپس با اشاره به شرایط ایجاد رشته های جدید درمرکزوشاخص آمایش سرزمین،نیازبه ارتباط وتعامل هرچه بیشتر میان هیاتها واداره کل بامرکزراضروری خواند.

درپایان مراسم نیز ازتمامی اساتید مرکزودرراس آنها دکترعباس صادقی و سیدعباس بی نیاز به عنوان دومدرس برتر،تجلیل وتقدیربعمل آمد.

 

دو شنبه 23 اسفند 1395برچسب:, :: 13:25 ::  نويسنده : دانشگاه

آغاز ثبت نام پذیرش بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی 

داوطلبان می تواننداز روز سه شنبه 95/12/24 لغایت 96/1/11با مراجعه به سایت سازمان سنجش وآموزش کشور(www.sanjesh.org) و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش ،از رشته های تحصیلی دایر در مراکزآموزشی اطلاع حاصل کرده وثبت نام نمایند.

 

                            سربلندوپیروزباشید.

 

شنبه 23 بهمن 1395برچسب:, :: 13:53 ::  نويسنده : دانشگاه

 حضورپرشورمرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان قزوین درراهپیمایی یوم ا.. 22 بهمن 

 

دو شنبه 11 بهمن 1395برچسب:, :: 10:12 ::  نويسنده : دانشگاه

 

 دربازدید وزیر ورزش و جوانان باهیئت همراه مورخه 95/11/7 ازاستادیوم 15هزارنفری سردارآزادگان ابوترابی درراستای افتتاح دیوارسنگ نوردی ،مجیداحمدپوررئیس مرکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان ضمن خیرمقدم درخصوص وضعیت مرکزازجمله رشته های تحصیلی ،تعداددانشجویان و...توضیحات لازم راارائه نمودند.

درپی برگزاری مسابقات بین المللی پله نوردی برج الماس در دبی فرض اله رستمی و محمدرضا شعبانی توانستند ازمرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان قزوین به مقام نایب قهرمانی این دوره ازمسابقات نائل شوند.

دو شنبه 13 دی 1395برچسب:, :: 10:2 ::  نويسنده : دانشگاه

 مهسا بزلو ازدانشجویان مرکز علمی کاربردی ورزش و جوانان قزوین توانست دراولین مسابقات قهرمانی دانشجویان سراسرکشورکه دراستان تهران برگزارگردید دررشته وشو فرم چیانگ وجی ین شو،مقام اول راکسب نموده و مدال طلا راازآن خودنماید.

چهار شنبه 17 آذر 1395برچسب:, :: 12:33 ::  نويسنده : دانشگاه

اولین همایش پیاده روی دانشجویی مراکزعلمی کاربردی استان قزوین بمناسبت روزدانشجوراس ساعت ده صبح مورخه 95/9/16باهماهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی مرکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان  وباهمکاری هیئت محترم ورزشهای همگانی استان قزوین دراستادیوم 15هزارنفری سردارآزادگان ابوترابی برگزارگردید.این مراسم باحضوردکترآراسته ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین،رئیس مرکزآموزش علمی کاربردی ورزش وجوانان ،معاون ورزشی اداره کل ورزش وجوانان،رئیس ،نایب رئیس محترم هیئت ورزشهای همگانی استان،مسئول بسیج ورزشکاران شهرستان قزوین ،ریاست محترم مراکزعلمی کاربردی مهرام وهلال احمرو جمع کثیری ازدانشجویان مراکزعلمی کاربردی استان ضمن انجام چندین دورپیاده روی،انجام حرکات نرمشی -کششی وضربات روپایی نمایشی توسط رکورددارگینس آقای احمدحمدی  درپیست استادیوم این روز راگرامی داشتند.احمدپوررئیس مرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان ضمن خیرمقدم وتبریک روزدانشجوبه همه دانشجویان ،علم و ورزش رامکمل یکدیگردانست وانجام فعالیتهای ورزشی رادرکنارتحصیل برای دانشجویان اجتناب ناپذیرخواند.احمدپوربه نقش ورزش درایجادروحیه نشاط شادابی دردانشجویان تاکیدواظهارداشت انجام حرکات ورزشی نبایدمحدودبه روزدانشجوشود،بلکه دانشجویان بایدورزش راازالزامات زندگی دربرنامه کاری ودرکنارتحصیل خودقراردهند.ایشان درپایان به دانشجویان نویدداد که باحضوردکترآراسته ،سومین دوره المپیادورزشی دانشجویان مراکزعلمی کاربردی رادرایام ا.. دهه مبارک فجرباتعدادبیشتری ازرشته های ورزشی دربخش بانوان و آقایان پررنگتربرگزارخواهیم کردودرپایان ازعوامل اجرایی همایش بویژه هیئت ورزشهای همگانی تقدیروتشکربعمل آوردند.دکترآراسته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ضمن تبریک روزدانشجوبه دانشجویان به این موضوع اشاره داشتند که این مرکزازمراکزتاثیرگذاراستان است که بانهادینه کردن ورزش درجامعه کمک شایانی به تندرستی جوانان نموده وفرمودند ورزش جایگاه ویژه ای دردانشگاه جامع علمی کاربردی داردودراین زمینه همکاری لازم رابااین مرکزخواهیم داشت.وی ادامه داددانشجویان این مرکزدرکناراینکه علوم ورزشی رابصورت تئوریک وعملی یادمی گیرندمیتوانندآنهارادرعمل پیاده کنند.دکترنخستین نایب رئیس هیئت ورزشهای همگانی نیز،درخصوص فوایدورزش وروز16 آذربه  ایرادسخنرانی پرداختند.درپایان جوایزنفیسی ازجمله سه کمک هزینه سفربه مشهدمقدس ،پکیج محصولات غذایی مهرام ،البسه و لوازم ورزشی و....به قید قرعه ازطرف مدعوین به دانشجویان شرکت کننده  اهداگردید.

اولین همایش پیاده روی مراکزعلمی کاربردی دانشگاه جامع استان قزوین بمناسبت گرامیداشت روز دانشجو 

مکان: استادیوم سردارآزادگان

زمان:ساعت 10 صبح

 

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد

درباره وبلاگ


این وب سایت متعلق به مرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان استان قزوین میباشد.----رئیس دانشگاه جناب مجیداحمد پور
آخرین مطالب

پيوندها


تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانشگاه جامع علمی کاربردی ورزش و جوانان استان قزوین و آدرس vj.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان
نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: